Những mẫu Camera hành trình đang được lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Thống kê đầu tháng 1/2022 tại TP Hồ Chí Minh.